Τα απαραίτητα έγγραφα για την ανανέωση εγγραφών των μαθητών/τριών στη Β και Γ Γυμνασίου είναι τα παρακάτω:(μπορείτε να κάνετε λήψη πατώντας το κουμπί Λήψη)

Τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να συμπληρωθούν και να υπογραφούν με φυσική παρουσία και των δυο γονέων/κηδεμόνων στο σχολείο ή να αποσταλούν σε ψηφιακή μορφή με mail στο mail@1gym-kallip.att.sch.gr φέροντας γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή ψηφιακή υπογραφή ή ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου από gov.gr.

Ανανέωση εγγραφών στη Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2024-2025