Αναστολή λειτουργίας Σχολικών μονάδων μέχρι τις 10/4/20

Δείτε το έγγραφο για την αναστολή λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων μέχρι και τις 10/4/20