Κατηγορία: Εκδρομές

Εκπαιδευτική εκδρομή στο εξωτερικό στο ερευνητικό κέντρο CERN

Προσφορά-GASSI-HolidaysΛήψη Προσφορά-IQ-HolidaysΛήψη Προσφορά-SYNTHESIS-Group-TravelΛήψη Αποδοχή-προσφοράς-για-4ήμερη-διδακτική-επίσκεψη-στο-CERNΛήψη Συμφωνητικό-Σύμβαση-με-πρακτορείοΛήψη