Προκειμένου να γίνουν οι εγγραφές των μαθητών της Α Γυμνασίου, οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση κηδεμόνα, το ατομικό δελτίο υγείας μαθητή και την υπεύθυνη δήλωση και να τα στείλουν ηλεκτρονικά στο 1gymkall@gmail.com από σήμερα μέχρι και τις 5 Σεπτεμβρίου.

Ειδικά στην υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να έχει γίνει το γνήσιο της υπογραφής είτε μέσω ΚΕΠ είτε μέσω του gov.gr

Εγγραφές μαθητών Α Γυμνασίου
Ετικέτες: