Τα έγγραφα τα οποία είναι απαραίτητα για την εγγραφή μαθητή/τριας στην Α΄Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2024-2025 είναι τα παρακάτω: (πατήστε για λήψη του κάθε εγγράφου)

Τα 2 πρώτα από παραπάνω έγγραφα πρέπει να συμπληρωθούν και να υπογραφούν με φυσική παρουσία και των δυο γονέων/κηδεμόνων στο σχολείο ή να αποσταλούν σε ψηφιακή μορφή με mail στο mail@1gym-kallip.att.sch.gr φέροντας γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή ψηφιακή υπογραφή ή ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου από gov.gr.

Το 3ο έγγραφο δηλαδή το Ατομικό Δελτίο Υγείας μαθητή/τριας πρέπει να συμπληρωθεί από τον παιδίατρο και να προσκομιστεί στο σχολείο μέχρι μία μέρα πριν την έναρξη των μαθημάτων την επόμενη σχολική χρονιά.

Εγγραφές μαθητών στην Α΄Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2024-2025