Εγγραφές μαθητών Β και Γ Γυμνασίου

Προκειμένου να γίνουν οι εγγραφές των μαθητών της Β και της Γ Γυμνασίου, οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση και να την στείλουν ηλεκτρονικά στο 1gymkall@gmail.com από τις 2 μέχρι και τις 10 Σεπτεμβρίου.

Ειδικά για τους αλλοδαπούς μαθητές της Γ Γυμνασίου, παρακαλούνται οι γονείς να μεριμνήσουν για την έκδοση πιστοποιητικού γέννησης μεταφρασμένου από επίσημο φορέα (Υπουργείο εξωτερικών ή δικηγόρο) και να το στείλουν στο σχολείο τα παιδιά τους μέχρι και το τέλος Οκτωβρίου