Προκειμένου να γίνουν οι εγγραφές των μαθητών της Β και της Γ Γυμνασίου, οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών καλούνται να συμπληρώσουν την “Αίτηση κηδεμόνα Β και Γ Γυμνασίου” και να την στείλουν ηλεκτρονικά στο 1gymkall@gmail.com .

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, οι γονείς και οι κηδεμόνες μπορούν να εκτυπώσουν την “Αίτηση κηδεμόνα για εκτύπωση” , να την συμπληρώσουν χειρόγραφα, να την σκανάρουν και να την στείλουν ηλεκτρονικά στο 1gymkall@gmail.com .

Ειδικά για τους αλλοδαπούς μαθητές της Γ Γυμνασίου, παρακαλούνται οι γονείς να μεριμνήσουν για την έκδοση πιστοποιητικού γέννησης μεταφρασμένου από επίσημο φορέα (Υπουργείο εξωτερικών ή δικηγόρο) και να το στείλουν στο σχολείο τα παιδιά τους μέχρι και το τέλος Οκτωβρίου

Εγγραφές μαθητών Β και Γ Γυμνασίου