Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνεςΣας καλωσορίζουμε στο σχολείο μας και ευχόμαστε μια δημιουργική χρονιά σε όλους τους μαθητές μας.Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή του παιδιού σας στην Α΄Τάξη Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2022-2023 θα πρέπει να συμπληρώσετε και να υπογράψετε τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά και να τα προσκομίσετε αυτοπροσώπως στο σχολείο μας από την 1η Σεπτεμβρίου 2022 έως και την 9η Σεπτεμβρίου 2023 (09:00-12:00 π.μ.).Τα δικαιολογητικά είναι :
1. Αίτηση προς το σχολείο (συμπληρώνεται από τον 1ο κηδεμόνα)

2. Υπεύθυνη Δήλωση 1ου κηδεμόνα (ν.1599/1986 – συμπληρώνεται από τον 1ο κηδεμόνα και φέρει γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή από gov.gr)

3. Υπεύθυνη Δήλωση 2ου κηδεμόνα (ν.1599/1986 – συμπληρώνεται από τον 2ο κηδεμόνα και φέρει γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή από gov.gr)

4. Ατομικό Δελτίο Υγείας (συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον παιδίατρο)
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία σας 

Εγγραφές στην Α΄Τάξη Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2022-2023
Ετικέτες: