Την Πέμπτη 9/2/2017 από τις 12:00 έως τις 13:30 οι κηδεμόνες των μαθητών του σχολείου μας μπορούν να παραλάβουν τους ελέγχους του 1ου τετραμήνου.

This is an evaluation image and is Copyright Chud Tsankov. Do not publish without acquiring a license. Image number: 0521-1001-2611-1703. http://www.acclaimimages.com/_gallery/_pages/0521-1001-2611-1703.html

Έλεγχοι Προόδου 1ου τετραμήνου