Έλεγχοι προόδου

Την Πέμπτη 7/2/2019 και ώρα 12:00 θα δοθούν οι έλεγχοι προόδου των μαθητών μας στο σχολείο μας.