Παρακαλώ δείτε τα συνημμένα αρχεία για τα όρια ΓΕΛ του Δήμου Πειραιά και την χωροταξική κατανομή των μαθητών στην Α Λυκείου καθώς και για τις μετεγγραφές σε άλλο Λύκειο.

Ενημέρωση για ΓΕΛ
Ετικέτες: