Παρακαλώ πολύ να δείτε τα συνημμένα έγγραφα και να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Ψηφιακή Μέριμνα, ώστε οι δικαιούχοι να εξασφαλίσουν την επιγαγή 200€.

Ενημέρωση για το πρόγραμμα Ψηφιακή Μέριμνα
Ετικέτες: