Ενημέρωση για το πρόγραμμα Ψηφιακή Μέριμνα

Παρακαλώ πολύ να δείτε τα συνημμένα έγγραφα και να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Ψηφιακή Μέριμνα, ώστε οι δικαιούχοι να εξασφαλίσουν την επιγαγή 200€.