Εργασίες μαθητών τμήματος Β2 στο μάθημα της Πληροφορικής

An internet server computer doing data processing and calculating actvity