Στα πλαίσια του μαθήματος του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού με θέμα “Θέτω στόχους και τους πραγματοποιώ” παραδόθηκαν από τους μαθητές οι ακόλουθες εργασίες:

Εργασίες στον Σ.Ε.Π.