Ευχαριστήριο για τη Δωρεά από τα ΕΛΠΕ

Ευχαριστούμε τα ΕΛΠΕ για την προσφορά 147 βιβλίων Ελλήνων συγγραφέων για τη δημιουργία δανειστικής βιβλιοθήκης και 2 υπολογιστών από το απόθεμά τους.