Παρακαλώ να ενημερωθείτε για τον Σχολικό κανονισμό του σχολείου μας και να δείτε τις σημαντικές ενημερώσεις που πρέπει για το σχολικό έτος 2021-2022

Κανονισμός του σχολείου και σημαντικές ενημερώσεις για το 2021-2022