Μπορείτε να δείτε την κατανομή που έχουμε κάνει σε όλους τους μαθητές του σχολείου σε υποτμήματα βάσει των αριθμών μητρώου τους, τους οποίους μπορείτε να βρείτε από τον έλεγχο πρώτου τετραμήνου. Για τη διευκόλυνσή σας παραθέτουμε και το αρχικό γράμμα, τόσο από το όνομα, όσο και από το επώνυμο του μαθητή. Τα παιδιά για τα οποία έχουμε υπεύθυνες δηλώσεις από τους γονείς τους δεν θα προσέλθουν στα μαθήματα.

Κατανομή μαθητών σε υποτμήματα