Λήξη μαθημάτων στις 7/3/2019

Στις 7/3/19 οι μαθητές θα σχολάσουν στις 12:35. Θα ακολουθήσει Σύλλογος Διδασκόντων από τους Εκπαιδευτικούς του Σχολείου μας.