Δείτε τις οδηγίες για τη διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στο Δημοτικό και τις ενέργειες για τη Β ξένη γλώσσα από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο εδώ .

 

 

Ενέργειες για τη διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο
Ετικέτες: