Δείτε τις οδηγίες προκειμένου να εγγραφούν οι μαθητές στα ηλεκτρονικά μαθήματα του 1ου Γυμνασίου Καλλίπολης. Υπενθυμίζουμε ότι τα περισσότερα παιδιά έχουν ήδη κωδικούς (τους οποίους φτιάξαμε με τη συγκατάθεσή των γονέων στο πλαίσιο του μαθήματος της Πληροφορικής) και τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιήσουν.

Σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει περίπτωση το σύστημα να κολλάει, λόγω του μεγάλου φόρτου. Προσπαθήστε ξανά. 

Μέχρι και τη Δευτέρα το πρωί, θα υπάρξουν και νέα Μαθήματα που θα αναρτηθούν. Προσέξτε να εγγραφούν τα παιδιά μόνο στα μαθήματα του τμήματός τους (δηλαδή να προσέξουν την τάξη και τον διδάσκοντα εκπαιδευτικό).

Οδηγίες για την εγγραφή στα μαθήματα που έχουν δημιουργήσει οι εκπαιδευτικοί του 1ου Γυμνασίου Καλλίπολης