Οι εργασίες του τμήματος Γ2 στο μάθημα της Πληροφορικής