Την Δευτέρα το α υποτμήμα του Β1 ξεκινά στις 10:00. Δείτε το σωστό πρόγραμμα παρακάτω

Ωρολογιο πρόγραμμα Α υποτμήματος του Β1 (Διορθωμένο πρόγραμμα)