Στο πλαίσιο του έργου που έχει ανατεθεί από τη Διεύθυνση 
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά, ψυχολόγοι 
και κοινωνικοί λειτουργοί θα παρέχουν υποστήριξη στα παιδιά του 
σχολείου σε καθημερινή βάση. Συγκεκριμένα, θα παρέχονται ατομικές και 
ομαδικές δράσεις ψυχοεκπαίδευσης και ενημέρωσης στα παιδιά και τις 
οικογένειές τους.

Στόχος της παρέμβασης είναι η διαπαιδαγώγηση των εφήβων, μέχρι και 
την ηλικία των 15 ετών, μέσα από κατάλληλα προγράμματα εκπαίδευσης, 
ψυχοκοινωνικής στήριξης και δημιουργικής απασχόλησης με σκοπό την 
πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας και την αντιμετώπιση της 
θυματοποίησης, την προαγωγή της κοινωνικής ένταξης αυτών που 
βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και την 
αντιμετώπιση του κοινωνικού στίγματος. Η δράση απευθύνεται στο σύνολο 
των εφήβων (ως 15 ετών) που διαβιούν στον Πειραιά, ωστόσο 
προτεραιότητα για συμμετοχή στις δράσεις δίνεται σε αυτά που ανήκουν 
σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Μέσα από δράσεις που ενισχύουν την 
ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών, την ενδυνάμωση και 
την απόκτηση θετικής στάσης απέναντι στη ζωή, αναμένεται η αποτροπή 
των εφήβων του Δήμου Πειραιά από την τέλεση πράξεων με χαρακτηριστικά 
παραβατικότητας ή ακόμη και αξιοποίνων πράξεων.

Πρόγραμμα ψυχοεκπαίδευσης και δημιουργικής απασχόλησης νέων εως 15 ετών από το Δήμο Πειραιά
Ετικέτες: