Δείτε την προκήρυξη Εισιτηρίων Εξετάσεων και την
προκήρυξη εξετάσεων με ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση, για την
εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο εξάμηνο σπουδών, του Τμήματος Εικαστικών
και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ.

Σχέδιο  αίτησης με τις οδηγίες για τις εξετάσεις θα τις βρείτε στην ιστοσελίδα
του Τμήματος (www.vis.auth.gr). Δικαίωμα  συμμετοχής έχουν όλοι οι απόφοιτοι Λυκείου για την πρώτη περίπτωση και  όλοι οι απόφοιτοι Γυμνασίου για την δεύτερη περίπτωση, χωρίς καμία
εξαίρεση.
Οι εξετάσεις διενεργούνται σύμφωνα με την προκήρυξη στη ζωγραφική και
ιδιαίτερα στο σχέδιο και στο χρώμα.

Προκήρυξη Εισιτηρίων Εξετάσεων 2019-2020 και προκήρυξη εξετάσεων με ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση