Μπορείτε να δείτε παρακάτω τις προσφορές, τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο για το ταξίδι στις Βρυξέλλες του σχολείου μας.

Προσφορές και σύμβαση οργανωμένου για ταξίδι σε Βρυξέλλες