Ανανέωση εγγραφών στη Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2024-2025

Ανανέωση εγγραφών στη Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2024-2025

Τα απαραίτητα έγγραφα για την ανανέωση εγγραφών των μαθητών/τριών στη Β και Γ Γυμνασίου είναι τα παρακάτω:(μπορείτε να κάνετε λήψη πατώντας το κουμπί Λήψη) Τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να συμπληρωθούν και να υπογραφούν με φυσική παρουσία και των δυο γονέων/κηδεμόνων