Ετικέτα: Εκπαιδευτικοί

2023-2024 Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας

Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο σχολείο μας το τρέχον σχολικό έτος 2023-2024 είναι:

Διευθύντρια: Αραθύμου Αικατερίνη, ΠΕ02 Φιλολόγων Υποδιευθύντριες: Πετροπούλου ‘Ολγα, ΠΕ02, Φιλολόγων Τραγουλιά Ζέφη, ΠΕ04.01 Φυσικών Εκπαιδευτικοί :

ΠΕ01, Θεολόγων

Τάταρης Πέτρος, μόνιμος

ΠΕ02,Φιλολόγων

Αραθύμου Αικατερίνη, Διευθύντρια Γλυτσού Σοφία, Αναπληρώτρια Ζουμπούλη Μαρία, Μόνιμη Μπίας Γεώργιος, Μόνιμος Παλαιοκρασσά Άννα, Μόνιμη …

Συνέχεια ανάγνωσης