2023-2024 Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας

2023-2024 Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας

Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο σχολείο μας το τρέχον σχολικό έτος 2023-2024 είναι: Διευθύντρια: Υποδιευθύντριες: Εκπαιδευτικοί : ΠΕ01, Θεολόγων ΠΕ02,Φιλολόγων ΠΕ03,Μαθηματικών ΠΕ04.01,Φυσικών ΠΕ04.04,Βιολόγων ΠΕ04.05,Γεωλόγων ΠΕ05,Γαλλικών ΠΕ06,Αγγλικών ΠΕ07,Γερμανικών ΠΕ08,Καλλιτεχνικών ΠΕ11,Φυσικής Αγωγής ΠΕ78,Κοινωνικών Επιστημών ΠΕ79.01, Μουσικής Επιστήμης ΠΕ80,Οικονομίας ΠΕ83-84 Τεχνολόγων ΠΕ86,Πληροφορικής Παράλληλης