Εγγραφές μαθητών στην Α΄Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2024-2025

Εγγραφές μαθητών στην Α΄Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2024-2025

Τα έγγραφα τα οποία είναι απαραίτητα για την εγγραφή μαθητή/τριας στην Α΄Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2024-2025 είναι τα παρακάτω: (πατήστε για λήψη του κάθε εγγράφου) Τα 2 πρώτα από παραπάνω έγγραφα πρέπει να συμπληρωθούν και να υπογραφούν με φυσική