Οι καθηγητές του σχολείου μας το σχολικό έτος 2022-2023

Οι καθηγητές του σχολείου μας το σχολικό έτος 2022-2023

Στο σχολείο μας διδάσκουν οι παρακάτω καθηγητές: Πετροπούλου Όλγα (Διευθύντρια – Φιλόλογος) Τραγουλιά Ζέφη (Υποδιευθύντρια – Φυσικός) Τάταρης Πέτρος (Θεολόγος) Ζουμπούλη Μαρία (Φιλόλογος) Παλαιοκρασσά Άννα (Φιλόλογος) Τσίρος Παναγιώτης (Φιλόλογος) Τύμπα Μάγδα (Φιλόλογος) Κυπριώτης Ηλίας (Μαθηματικός) Μιχαηλίδου Αναστασία (Μαθηματικός) Κοντού Μαίρη

Οι καθηγητές του σχολείου μας

Στο σχολείο μας διδάσκουν οι παρακάτω καθηγητές: Καρράς Θεόδωρος  (Διευθυντής) – Βιολόγος Πετροπούλου Όλγα (Υποδιευθύντρια) – Φιλόλογος Τάταρης Π. – Θεολόγος Γεώργα Παναγιώτα – Θεολόγος Τύμπα Μαγδαληνή – Φιλόλογος Παλαιοκρασσά Άννα – Φιλόλογος Λουράντου Σουλτάνα – Φιλόλογος Νταγιάντα Ειρήνη –