Αξιολόγηση και πιστοποίηση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες

Κατεβάστε τον επικαιροποιημένο πίνακα της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας   με  τις  μονάδες  αρμοδιότητας  του  Υπουργείου Υγείας για την αξιολόγηση των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες (από εδώ μπορέιτε να το κατεβάσετε και σε μορφή xls). Ενημερώνουμε επίσης ότι οι  γνωματεύσεις  του