Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες

Σας ενημερώνουμε ότι έχει δοθεί από το Υπουργείο Παιδείας η δυνατότητα μη προσμετρώμενων απουσιών για μαθητές που έχουν ειδικό λόγο (βάσει δήλωσης γονέα/κηδεμόνα περί ύπαρξης ατόμου ευπαθούς ομάδας στο σπίτι όπως έχει οριστεί από την Επιτροπή, ή περίπτωση ατόμου που νοσεί).

Για τον λόγο αυτό παρακαλείσθε έως την Τετάρτη 13 Μαΐου 2020, όσοι γονείς/κηδεμόνες δεν επιθυμείτε να προσέρχονται στο σχολείο τα παιδιά σας για παρακολούθηση μαθημάτων από 18/5/2020 έως 12/6/2020, να αποστείλετε Υπεύθυνη Δήλωση στο email του σχολείου (mail@1gym-kallip.att.sch.gr) με το παρακάτω κείμενο:

 “Δηλώνω ότι στην οικογένειά μου υπάρχει άτομο που ανήκει σε ευπαθή ομάδα, γι΄αυτό  ο/η  μαθητής/τρια ……………………………. της …… τάξης δεν θα προσέρχεται στο σχολείο  από 18/05/2020 έως 12/06/2020.”

Δυνατότητα έκδοσης υπεύθυνης δήλωσης ηλεκτρονικά υπάρχει στην ιστοσελίδα https://www.gov.gr όπου μπορείτε να εισέλθετε με τους κωδικούς του Taxis. Η υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά στο email του σχολείου μας.

Επίσης, μπορείτε να υπογράψετε μια υπεύθυνη δήλωση χειρόγραφα, να την σκανάρετε και να την αποστείλετε ηλεκτρονικά στο e-mail του σχολείου

Σε εξαιρετική περίπτωση που δεν υπάρχει η παραπάνω δυνατότητα, παρακαλείσθε να προσέλθετε στο σχολείο να καταθέσετε την δήλωση, ανάλογα με το αρχικό γράμμα του επιθέτου του παιδιού σας και μόνο τις μέρες και ώρες που ορίζονται παρακάτω:

Δευτέρα – Τρίτη – Τετάρτη 09:00-11:00 –> επίθετα μαθητών που αρχίζουν από Α έως και M

Δευτέρα – Τρίτη – Τετάρτη 11:00-13:00 –> επίθετα μαθητών που αρχίζουν από N έως και Ω

Υπεύθυνη δήλωση για μη παρακολούθηση μαθημάτων από τις 18/5 έως και τις 12/6