Μάιος 2021 αρχείο

Οδηγίες για δήλωση self test μαθητών

Σε περίπτωση που έχετε πρόβλημα να δηλώσετε το αποτέλεσμα του self test, παρακαλώ να δείτε τις παρακάτω οδηγίες

Δήλωση self-test για μαθητέςΛήψη

Ενημέρωση για self test

Παρακαλώ να ενημερωθείτε για τα self test που πρέπει να κάνουν οι μαθητές και να δείτε το έντυπο που θα πρέπει να συμπληρώσετε χειρόγραφα όσοι κηδεμόνες δεν έχετε εκτυπωτή,για να δηλώσετε το αρνητικό αποτέλεσμα του τεστ των παιδιών σας

Ενημέρωση για την υποχρεωτική εφαρμογή self test για Covid 19Λήψη Σχολική Κάρτα για Covid19Λήψη