Εργασίες μαθητών Β Γυμνασίου στο μάθημα της Πληροφορικής

Εργασίες μαθητών Β Γυμνασίου στο μάθημα της Πληροφορικής

Δείτε τις εργασίες των μαθητών της Β Γυμνασίου στο μάθημα της Πληροφορικής. Παρακάτω φαίνεται η λίστα αναπαραγωγής όλων των εργασιών (φαίνονται οι εργασίες η μια μετά την άλλη)

Οι εργασίες του τμήματος Γ2 στο μάθημα της Πληροφορικής

This is an embedded Microsoft Office presentation, powered by Office Online. This is an embedded Microsoft Office presentation, powered by Office Online. This is an embedded Microsoft Office presentation, powered by Office Online. This is an embedded Microsoft Office presentation,