Πρόγραμμα online μαθημάτων για την εβδομάδα από 1/6 έως και 5/6

Πρόγραμμα online μαθημάτων για την εβδομάδα από 1/6 έως και 5/6

Για τους μαθητές που δεν προσέρχονται στο σχολείο με υπεύθυνη δήλωση των γονέων τους και για τους μαθητές που προσέρχονται στο σχολείο, αλλά βρίσκονται στο σπίτι ανάλογα με το υποτμήμα που ανήκουν λειτουργούν online μαθήματα. Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε το

Πρόγραμμα online μαθημάτων για την εβδομάδα από 25/5 έως και 29/5

Πρόγραμμα online μαθημάτων για την εβδομάδα από 25/5 έως και 29/5

Για τους μαθητές που δεν προσέρχονται στο σχολείο με υπεύθυνη δήλωση των γονέων τους και για τους μαθητές που προσέρχονται στο σχολείο, αλλά βρίσκονται στο σπίτι ανάλογα με το υποτμήμα που ανήκουν λειτουργούν online μαθήματα. Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε το

Πρόγραμμα online μαθημάτων

Πρόγραμμα online μαθημάτων

Για τους μαθητές που δεν προσέρχονται στο σχολείο με υπεύθυνη δήλωση των γονέων τους και για τους μαθητές που προσέρχονται στο σχολείο, αλλά βρίσκονται στο σπίτι ανάλογα με το υποτμήμα που ανήκουν λειτουργούν online μαθήματα. Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε το

Κατανομή μαθητών σε υποτμήματα

Κατανομή μαθητών σε υποτμήματα

Μπορείτε να δείτε την κατανομή που έχουμε κάνει σε όλους τους μαθητές του σχολείου σε υποτμήματα βάσει των αριθμών μητρώου τους, τους οποίους μπορείτε να βρείτε από τον έλεγχο πρώτου τετραμήνου. Για τη διευκόλυνσή σας παραθέτουμε και το αρχικό γράμμα,

Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων από 18/5 έως και 22/5

Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων από 18/5 έως και 22/5

Κατεβάστε το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων για τα Α ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ από τις 18/5 έως και τις 22/5 Κατεβάστε το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων για τα Β ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ από τις 18/5 έως και τις 22/5

Υπεύθυνη δήλωση για μη παρακολούθηση μαθημάτων από τις 18/5 έως και τις 12/6

Υπεύθυνη δήλωση για μη παρακολούθηση μαθημάτων από τις 18/5 έως και τις 12/6

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες Σας ενημερώνουμε ότι έχει δοθεί από το Υπουργείο Παιδείας η δυνατότητα μη προσμετρώμενων απουσιών για μαθητές που έχουν ειδικό λόγο (βάσει δήλωσης γονέα/κηδεμόνα περί ύπαρξης ατόμου ευπαθούς ομάδας στο σπίτι όπως έχει οριστεί από την Επιτροπή, ή περίπτωση