Για τους μαθητές που δεν προσέρχονται στο σχολείο με υπεύθυνη δήλωση των γονέων τους και για τους μαθητές που προσέρχονται στο σχολείο, αλλά βρίσκονται στο σπίτι ανάλογα με το υποτμήμα που ανήκουν λειτουργούν online μαθήματα. Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε το πρόγραμμα των online μαθημάτων ανά τάξη.

Προσοχή για τα παιδιά που έρχονται στο σχολείο: Έχει αναρτηθεί και το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου για την τρέχουσα εβδομάδα.

Πρόγραμμα online μαθημάτων