Φεβρουάριος 2017 αρχείο

Έλεγχοι Προόδου 1ου τετραμήνου

Την Πέμπτη 9/2/2017 από τις 12:00 έως τις 13:30 οι κηδεμόνες των μαθητών του σχολείου μας μπορούν να παραλάβουν τους ελέγχους του 1ου τετραμήνου.