Κατηγορία: Εκπαιδευτικό Υλικό

Ψηφιακές βιβλιοθήκες από το ΥΠ.Π.Ε.Θ

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ακολουθώντας τις διεθνείς εκπαιδευτικές τάσεις και συμβαδίζοντας με τις διεθνείς εκπαιδευτικές πολιτικές καιπρακτικές στοχεύει στην αναβάθμιση της ψηφιακής εκπαίδευσης και στον ενεργό μελλοντικό κοινωνικοποιημένο πολίτη.

Στο πλαίσιο αυτό, μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την ψηφιακή εκπαίδευση ξεκινάει στα σχολεία. Μια σειρά ψηφιακών υπηρεσιών και βιβλιοθηκών είναι διαθέσιμες, ανοιχτές στους εκπαιδευτικούς, …

Συνέχεια ανάγνωσης

Εκπαιδευτικό Υλικό Πληροφορικής

Μπορείτε να μεταβείτε στο blog της καθηγήτριας Πληροφορικής του σχολείου μας, όπου υπάρχει υλικό για τους μαθητές όλων των τάξεων του 1ου Γυμνασίου Καλλίπολης