Παρακάτω μπορείτε να δείτε το ποίημα IF του Κίπλινγκ, όπως το διασκεύασαν οι μαθητές της Γ Γυμνασίου του σχολείου μας

Εργασία Μαθητών Γ Γυμνασίου στο μάθημα των Αγγλικών