Φεβρουάριος 2018 αρχείο

Ειδικότητες 1ου ΕΠΑΛ Πειραιά (ΣΚΥΠ)

Δείτε τις ειδικότητες του 1ου ΕΠΑΛ Πειραιά (ΣΚΥΠ) για το σχολικό έτος 2018-2019 και κατεβάστε το έγγραφο από εδώ.

Αξιολόγηση και πιστοποίηση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες

Κατεβάστε τον επικαιροποιημένο πίνακα της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας   με  τις  μονάδες  αρμοδιότητας  του  Υπουργείου Υγείας για την αξιολόγηση των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες (από εδώ μπορέιτε να το κατεβάσετε και σε μορφή xls).

Ενημερώνουμε επίσης ότι οι  γνωματεύσεις  του ΙΠΔ  Μιχαληνείου μονάδας αρμοδιότητας  του Υπουργείου  Εργασίας εξακολουθούν να είναι σε ισχύ.