Ειδικότητες 1ου ΕΠΑΛ Πειραιά (ΣΚΥΠ)

Δείτε τις ειδικότητες του 1ου ΕΠΑΛ Πειραιά (ΣΚΥΠ) για το σχολικό έτος 2018-2019 και κατεβάστε το έγγραφο από εδώ.