Το απόγευμα της Τετάρτης 11 Οκτωβρίου 2023,  στην αίΘουσα εκδηλώσεων, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/τριών  μας από την Διευθύντρια κ. Αραθύμου Αικ. και εκπαιδευτικούς του σχολείου μας. Η συνάντηση, που έγινε χωριστά για τους γονείς της Α΄τάξης, περιελάμβανε θέματα σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, τη φοίτηση & διαγωγή,  τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών/τριών καθώς και τις μεθόδους διδασκαλίας των μαθημάτων από τους παρευρισκόμενους εκπαιδευτικούς.


Η Διευθύντρια και οι διδάσκοντες, αναγνωρίζοντας πως η μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο είναι πιθανό να προκαλεί ανασφάλεια και άγχος, επισήμανε την αναγκαιότητα της συνεχούς συνεργασίας και της αμφίδρομης επικοινωνίας με τους γονείς σε πλαίσιο
αμοιβαίου σεβασμού και κατανόησης. 

Η συνάντηση έκλεισε με την ευχή η νέα σχολική χρονιά να είναι ήρεμη, δημιουργική και αποδοτική για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ