Σας ενημερώνουμε ότι δίνεται η δυνατότητα στις οικογένειες που το επιθυμούν να δανειστούν 10 tablet του σχολείου μας. Ο εξοπλισμός αυτός αποτελεί περιουσία της σχολικής μονάδας και θα διατεθεί σε μαθητές για προσωρινή χρήση, προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Προτεραιότητα θα δοθεί στη στήριξη οικογενειών με κριτήρια το χαμηλό εισόδημα, την ανεργία γονέων/κηδεμόνων, τις μονογονεϊκές, τρίτεκνες, πολύτεκνες ή ορφανικές οικογένειες, τις ειδικές δυσκολίες μάθησης ή τις εξαιρετικές επιδόσεις μαθητών.  

Παρακαλούμε οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών του σχολείου που ΔΕΝ διαθέτουν Ηλεκτρονική συσκευή σύνδεσης στο Διαδίκτυο ( Ηλεκτρονικό Υπολογιστή , Laptop , Tablet , Κινητό Τηλέφωνο Smartphone κτλ ) και ως εκ τούτου ΔΕΝ μπορούν οι μαθητές να παρακολουθήσουν την εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα και να πατήσουν υποβολή, ώστε να δούμε τις ανάγκες των μαθητών του σχολείου μέχρι και αύριο, ημέρα Πέμπτη 12/11/20 και ώρα 10:00.

Σε περίπτωση που χρειαστεί θα πρέπει να είναι σε θέση να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά   που αποδεικνύουν  τα παραπάνω πχ Εκκαθαριστικό Εφορίας , κάρτα ανεργίας. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις είναι περισσότερες από τα tablet που μπορούμε να δανείσουμε, θα λάβουμε υπ’όψιν μας τα κριτήρια και θα επικοινωνήσουμε με τους δικαιούχους γονείς/κηδεμόνες.

Κατά την παράδοση της ηλεκτρονικής συσκευής από τον Διευθυντή ή Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας, ο παραλήπτης (γονέας/κηδεμόνας) φέρνει μαζί του απαραίτητα την αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατήριο και υπογράφει Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποίαν αναφέρει ρητά ότι παρέλαβε τη συγκεκριμένη συσκευή (αναλυτική περιγραφή), αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός μεν επιστροφής της ανωτέρω συσκευής στη σχολική μονάδα, όταν εκλείψουν οι λόγοι, για τους οποίους του παραχωρήθηκε η χρήση της (π.χ. όταν λήξει η αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων) ή οποτεδήποτε του ζητηθεί από τη Διεύθυνση της σχολικής μονάδας και αφετέρου καταβολής αποζημίωσης στο Ελληνικό Δημόσιο ή αντικατάστασης της ηλεκτρονικής συσκευής σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής ή βλάβης, η οποία υπερβαίνει την αναμενόμενη από τη συνήθη χρήση της και δεν οφείλεται σε ελάττωμα της συσκευής, καθώς και σε περίπτωση που απλώς αρνηθεί την επιστροφή της στη σχολική μονάδα, από την οποία την παρέλαβε.

Αίτηση για δανεισμό tablet

Δανεισμός tablet για τις ανάγκες της τηλεκπαίδευσης
Ετικέτες: