Οι εγγραφές των μαθητών της Α Γυμνασίου θα πραγματοποιηθούν στις εξής ημερομηνίες: 20, 21, 22, 27, 28 και 29 Ιουνίου.

Οι γονείς πρέπει να έχουν μαζί τους την ταυτότητα του μαθητή, σε περίπτωση που δεν έχει πιστοποιητικό γέννησης. Για τους αλλοδαπούς μαθητές απαιτείται το πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης της χώρας τους και η μετάφρασή του.

Εγγραφές μαθητών Α Γυμνασίου