Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν για την Α τάξη από την Τετάρτη 2/9/20 έως και την Πέμπτη 10/9/20 και για τη Β και τη Γ τάξη από την Τετάρτη 2/9/20 έως και την Παρασκευή 18/9/20. Κατά τη διάρκεια των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου το σχολείο θα είναι ανοικτό για ορισμένες εργασίες κάθε Τετάρτη.

Ανακοίνωση για Εγγραφές μαθητών και για θερινό ωράριο λειτουργίας