Τη Δευτέρα 15 Απριλίου 2024, μετά το πέρας των μαθημάτων, πραγματοποιήθηκε συνάντηση, ομιλία και συζήτηση των εκπαιδευτικών του Γυμνασίου με εισηγητή τον ψυχολόγο του σχολείου μας κ. Βροντάκη Ανδρέα. Βασικό θέμα που αναπτύχθηκε ήταν οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που προκύπτουν από μαθητές/ριες που παρουσιάζουν συναισθηματικές και συμπεριφορικές δυσκολίες και μας προβληματίζουν στη σχολική καθημερινότητα. Απαντήθηκαν απορίες των εκπαιδευτικών και δόθηκαν συμβουλές, έτσι ώστε τα παιδιά με συμπεριφορικές δυσκολίες να μπορέσουν να αναδείξουν τους εαυτούς τους μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία και να μην περιθωριοποιούνται. Είναι γεγονός ότι μεγάλο ποσοστό μαθητών/ριών παρουσιάζει δυσκολίες συμπεριφοράς που επηρεάζουν την κοινωνική και εκπαιδευτική τους εξέλιξη, ζήτημα που συνεχώς μεγεθύνεται με την έξαρση του κοινωνικού φαινομένου της βίας στις μέρες μας. Περιγράψαμε και συζητήσαμε τη σχολική πραγματικότητα, προτάθηκαν τρόποι αντιμετώπισης προβλημάτων και ενδεικτικές διδακτικές προσεγγίσεις για τη διαχείριση της τάξης. Τονίσαμε την ανάγκη και τη σημασία της συνεργασίας των εκπαιδευτικών και των γονέων με τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του σχολείου με τους αρμόδιους φορείς. Τέλος, έγινε ενημέρωση για το νομικό πλαίσιο αντιμετώπισης πιθανών φαινομένων ενδοοικογειακής βίας . Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, ενημέρωσης και συμβουλευτικής καθοδήγησης για την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών απέναντι στα πρωτόγνωρα κοινωνικά ζητήματα που ανακύπτουν. Ευχαριστούμε τον κ. Βροντάκη Ανδρέα για τη συνολική παρουσία και την υποστήριξή του στα μέλη της σχολικής μας κοινότητας.

Ενημερωτική παρουσίαση – συζήτηση των εκπαιδευτικών με τον ψυχολόγο του σχολείου μας