Νέος Προγραμματισμός Ωραρίου της Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης για Γυμνάσια

Μπορείτε να κατεβάσετε το νέο ωράριο για την σύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση