Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την έναρξη του προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024 , όσοι γονείς/κηδεμόνες ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα παιδιά τους τα φετινά μαθήματα, παρακαλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση-Δήλωση που επισυνάπτεται και να την αποστείλουν υπογεγραμμένη στο σχολείο (είτε δια ζώσης είτε ηλεκτρονικά με ψηφιακή υπογραφή) μέχρι την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023.

Τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας είναι:

  • Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Μαθηματικά
  • Φυσική
  • Χημεία και
  • Αγγλικά

Από τα παραπάνω μαθήματα μπορείτε να επιλέξετε όσα και όποια θέλετε (από 1 έως και τα 6).

Αφού συγκεντρωθούν οι Αιτήσεις-Δηλώσεις, με απόφαση Συλλόγου Διδασκόντων προτείνονται οι μαθητές/τριες που έχουν ανάγκη ενισχυτικής διδασκαλίας. Κριτήριο για την επιλογή-συμμετοχή των μαθητών/τριών στο πρόγραμμα της ενισχυτικής αποτελεί η επίδοσή τους στο αντίστοιχο μάθημα.

Πατήστε να κάνετε λήψη της Αίτησης-Δήλωσης

Αίτηση-Δήλωση

Οδηγίες για την οργάνωση της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024