Την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024 θα διεξαχθεί ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Γυμνασίου “ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ” 2024 για τους μαθητές/τριες των Α΄,Β΄,Γ΄ τάξεων των Γυμνασίων , ενδοσχολικά σε όλη τη χώρα και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, με σκοπό την ενίσχυση της γνώσης και της κατανόησης της Φυσικής .

Ο διαγωνισμός θα έχει διάρκεια 2 ώρες και θα διεξαχθεί ενδοσχολικά στα Γυμνάσια που θα δηλώσουν συμμετοχή. Η εξεταστέα ύλη για την κάθε τάξη του Γυμνασίου θα είναι η διδακτέα ύλη της κάθε τάξης, η οποία – κατά προσέγγιση – προβλέπεται με βάση τα Προγράμματα Σπουδών ή τροποποιήσεις τους μέχρι την εβδομάδα του διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές/τριες θα υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο σχολείο μέχρι την Τρίτη 5 Μαρτίου 2024.

Επισυνάπτεται η Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής , τη οποία μπορείτε να την ζητήσετε και από το γραφείο Διεύθυνσης και την υπεύθυνη εκπαιδευτικό Τραγουλιά Ζ.

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής “ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ”