Οι εγγραφές στην Α΄τάξη Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024  θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 28/06/2023 και την Πέμπτη 29/06/2023 και ώρες 08:30 π.μ. έως και 11:30 π.μ..

Τα έγγραφα που πρέπει να συμπληρωθούν επισυνάπτονται και όσοι έχετε την δυνατότητα μπορείτε να τα τυπώσετε και να τα φέρετε συμπληρωμένα ώστε να υπογραφούν ενώπιόν μας για το γνήσιο υπογραφής. Σας επισημαίνουμε το ότι είναι βάσει νόμου αναγκαίο να συμπληρώσουν και οι δύο γονείς / κηδεμόνες την Υπεύθυνη Δήλωση. Για τον λόγο αυτό, αν κάποιος από τους δύο γονείς/κηδεμόνες δεν μπορεί να παρευρεθεί τις άνωθεν ημερομηνίες στο σχολείο, να έχει συμπληρώσει την Υπεύθυνη Δήλωση με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή ψηφιακή υπογραφή από gov.gr , και να την προσκομίσει στο σχολείο ο έτερος γονέας / κηδεμόνας.

Το ΑΔΥΜ δηλαδή το ατομικό δελτίο υγείας του μαθητή είναι το μοναδικό έγγραφο που θα πρέπει να το προσκομίσετε έως 30/09/2023 συμπληρωμένο από παιδίατρο.

Εγγραφές στην Α΄Τάξη Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024