Σας ενημερώνουμε ότι η επίδοση των ελέγχων των μαθητών της Α΄ , Β΄και Γ΄ Τάξης θα γίνει την Τρίτη 27-06-2023 από τις 08:30 π.μ. έως και 11:00 π.μ. . 

Ταυτόχρονα θα γίνει και η ανανέωση εγγραφής για το επόμενο σχολικό έτος 2023-2024 για την Β΄και Γ΄τάξη της επόμενης σχολικής χρονιάς . Τα έντυπα ανανέωσης εγγραφής θα τα προμηθευτείτε από το σχολείο την Τρίτη ή θα τα κατεβάσετε από εδώ (επισυνάπτονται) και θα τα φέρετε συμπληρωμένα ώστε να μπει διά ζώσης η υπογραφή (αλλιώς χρειάζεται γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ). Για την ανανέωση εγγραφής αρκεί η συμπλήρωση των εγγράφων από έναν μόνο γονέα/κηδεμόνα.

Επίδοση ελέγχων σε όλες τις τάξεις και ανανέωση εγγραφής στην Β και Γ τάξη για το σχολικό έτος 2023-2024
Ετικέτες: